Одлука по интерен оглас 04/2022

Интерен оглас бр. 04/2022 за унапредување на административен службеник – Помошник раководител на сектор за правни и административни работи – 1 извршител

Одлука за неизбор на кандидат по Интерен оглас 04/2022