Одлука по интерен оглас 05/2022

Интерен оглас бр. 05/2022 за унапредување на административен службеник – Помошник раководител на сектор за правни и административни работи – 1 извршител

Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр.05/2022