Одлука за јавен оглас 01/2021

По спроведената постапка за вработување на 1 административен службеник, Бирото за јавни набавки ја објавува одлуката за избор на кандидат.

Novi vraboteni vo BJN

 

 

 

 

 

 

Одлука за избор на 1 извршител – Помлад соработник