Одлука за избор по интерен оглас 01/2023

Интерен оглас бр. 01/2023 за унапредување на административен службеник – Раководител на одделение за едукација, одделение за едукација, Сектор за нормативна дејност, едукација и меѓународни односи – 1 извршител

Одлука за избор по интерен оглас 01-2023 за унапредување на административен службеник во Биро за јавни набавки