Одлуки за вработување по објавен јавен оглас

Одлуки за избор и невршење избор на кандидати за вработување на административни службеници во Министерство за финансии – Биро за јавни набавки објавен по пат на Јавен оглас број 79/2019.

04_1239_1[2019]_image2019-08-13-143953

04_1252_1[2019]_image2019-08-14-150339

04_1253_1[2019]_image2019-08-14-150415

04_1254_1[2019]_image2019-08-14-152657

04_1255_1[2019]_image2019-08-14-152641

04_1256_1[2019]_image2019-08-14-155227

04_1257_1[2019]_image2019-08-14-155242

04_1258_1[2019]_image2019-08-14-160632

04_1259_1[2019]_image2019-08-14-160614

04_1260_1[2019]_image2019-08-14-161655

04_1261_1[2019]_image2019-08-14-162220

04_1262_1[2019]_image2019-08-14-162736