Одржана работилница на тема „Индикатори за Црвени знаменца во јавните набавки”

На 26.09.2023 во Софија, Р. Бугарија, се одржа работилница на тема „Индикатори за Црвени знаменца во јавните набавки” организирана од Светска Банка, а наменет за претставници на бугарските институции надлежни за областа на јавните набавки – Агенцијата за јавни набавки на Бугарија, Националниот завод за Ревизија на Бугарија, Управниот суд, Министерството за финансии, и др. На работилницата своја презентација имаа Марија Јованоска и Горан Давидовски, како претставници на Бирото за јавни набавки и детално го претставија националното решение за Црвените Знаменца имплементирано на Електронскиот систем за јавни набавки. Презентацијата наиде на голем интерес како од учесниците на работилницата, така и од експертите од Светска Банка и останатите предавачи. Како предавачи на работилницата покрај претставниците на БЈН, беа и врвни експерти и професори до долгогодишно искуство од оваа област – Мајкл Крамер, бивш јавен обвинител од САД, проф. Густаво Пига од универзитетот Тор Вергата, Италија, Алистер Мерил, експерт од Велика Британија и др. Работилницата беше завршена со панел дискусија на која беа претставени идните насоки за развој во оваа област.