Покана за изразување интерес за меѓународен консултант

Бирото за јавни набавки имплементира Грант од Светска банка за подобрување на Електронскиот систем за јавни набавки. За таа цел, БЈН спроведува постапка за набавка на консултантски услуги од меѓународен индивидуален консултант согласно со правилата за набавки на Светска банка. Поканата за изразување интерес и проектната задача можете да ја добиете со кликнување на линковите подолу. Крајниот рок за изразување интерес е до 31 март 10 април 2017 година до 12 часот на пладне по локално време.

Опис на работни задачи и обем на услуги

Барање за изразување на интерес