Препораки од Интернационалната стопанска комора за вметнување на Антикорупциска клаузула во договорите за јавни набавки

Почитувани посетители, Ве известуваме дека на 24-та седница на Влада усвоени се препораките од Интернационалната стопанска комора  за вметнување на Антикорупциска клаузула  во договорите за јавни набавки. Во прилог е целосната Информација со ставовите односно препораките за користење во договорите.