Продолжување на рокот за изразување на интерес за локален и меѓународен консултант

Ве известуваме дека се продолжува рокот за изразување интерес за локален консултант до 5 Април до 12 часот по локално време.

Рокот за изразување интерес за меѓународен консултант се продолжува до 10 Април до 12 часот по локално време.