Извештај од спроведена постапка

Конкурентен дијалог

Izvestaj_Konkurenten dijalog.doc Prilog_Dz.doc Prilog_E.doc Prilog_I.doc Prilog_J.doc Prilog_L.doc Prilog_V1.doc Prilog_V2.doc Prilog_V3.doc Prilog_Z.doc Prilog_Zh.doc

Ограничена постапка

Izvestaj_Ogranicena postapka.doc Prilog_B1.doc Prilog_B2.doc Prilog_Dz.doc Prilog_E.doc Prilog_I.doc Prilog_J.doc Prilog_L.doc Prilog_Z.doc Prilog_Zh.doc

Отворена постапка

Izvestaj_Otvorena postapka Prilog_A.doc Prilog_Dz.doc Prilog_E.doc Prilog_I.doc Prilog_J.doc Prilog_L.doc Prilog_Z.doc Prilog_Zh.doc

Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас

Izvestaj_Baranje Prilog_Dz.doc Prilog_E.doc Prilog_Gj.doc Prilog_I.doc Prilog_J.doc Prilog_L.docPrilog_Z.doc Prilog_Zh.doc

Постапка со преговарање без предходно објавување на оглас

Izvestaj_Pregovaranje bez objavuvanje Prilog_D.doc Prilog_I.doc Prilog_J.doc Prilog_K.doc Prilog_L.doc

Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас

Izvestaj_Pregovaranje so objavuvanje Prilog_G1.doc Prilog_G2.doc Prilog_I.doc Prilog_J.doc Prilog_K.doc Prilog_L.doc