Прашање можете да поставите користејќи ја следнава контакт форма

На прашањето од контакт формата, ќе ви биде одговорено во најкраток можен рок, при што ве молиме за трпение, поради големиот број на прашања кои секојдневно пристигнуваат на обработка, а истите се обработуваат по редоследот на пристигнување. Ве молиме на оваа форма да ги поставувате прашањата кои се однесуваат на легислативата за јавни набавки.

Доколку имате прашање/проблем поврзани со ЕСЈН, поставете ги на следниов линк – ТУКА.

Ве молиме пред да го поставите Вашето прашање, да проверите дали истото е одговорено во Најчесто поставувани прашања

НАПОМЕНА: Бирото за јавни набавки го задржува правото, во зависност од содржината на прашањето и податоците изнесени во истото, да го одбере начинот на кој ќе одговори на истото. Доколку прашањето е одговорено по телефон истото нема да биде одговорено преку електронска пошта.

Ве молиме доколку е можно, Вашето прашање да биде напишано на кирилица

    *Задолжителни полиња