Јавни набавки на Биро за јавни набавки

Јавни набавки на Биро за јавни набавки

Интерна процедура за спроведување на јавните набавки во Бирото за јавни набавки

Интерна процедура за спроведување на јавните набавки

Интерна процедура за спроведување на набавки без примена на правилата за јавните набавки

Интерна процедура за спроведување на набавки без примена на правилата за јавните набавки