Mbledhje pune me SIGMËN dhe Bankën Botërore

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { jQuery( '#slider-pro-3-1428' ).sliderPro({ //width width: 1000, //height height: 500, //auto play autoplay: true, autoplayOnHover: 'none', autoplayDelay: 5000, arrows: true, buttons: true, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: true, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 120, thumbnailsPosition: 'bottom', centerImage: true, imageScaleMode: 'cover', allowScaleUp: true, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5, autoplayDirection: 'normal', ... Read more

Shpërndarja e çertifikatave për provimin e dhënë për trajner

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { jQuery( '#slider-pro-3-1984' ).sliderPro({ //width width: 1000, //height height: 500, //auto play autoplay: true, autoplayOnHover: 'none', autoplayDelay: 5000, arrows: true, buttons: true, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: true, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 120, thumbnailsPosition: 'bottom', centerImage: true, imageScaleMode: 'cover', allowScaleUp: true, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5, autoplayDirection: 'normal', ... Read more

Shpërndarja e çertifikatave për trajnues për prokurim publik

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { jQuery( '#slider-pro-3-1974' ).sliderPro({ //width width: 1000, //height height: 500, //auto play autoplay: true, autoplayOnHover: 'none', autoplayDelay: 5000, arrows: true, buttons: true, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: true, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 120, thumbnailsPosition: 'bottom', centerImage: true, imageScaleMode: 'cover', allowScaleUp: true, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5, autoplayDirection: 'normal', ... Read more

Forumi i 10-të për shkëmbim përvojash për prokurim publik- Istambul, Turqi.

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { jQuery( '#slider-pro-3-1967' ).sliderPro({ //width width: 1000, //height height: 500, //auto play autoplay: true, autoplayOnHover: 'none', autoplayDelay: 5000, arrows: true, buttons: true, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: true, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 120, thumbnailsPosition: 'bottom', centerImage: true, imageScaleMode: 'cover', allowScaleUp: true, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5, autoplayDirection: 'normal', ... Read more

Forumi i 9-të regjional për prokurim publik

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { jQuery( '#slider-pro-3-1945' ).sliderPro({ //width width: 1000, //height height: 500, //auto play autoplay: true, autoplayOnHover: 'none', autoplayDelay: 5000, arrows: true, buttons: true, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: true, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 120, thumbnailsPosition: 'bottom', centerImage: true, imageScaleMode: 'cover', allowScaleUp: true, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5, autoplayDirection: 'normal', ... Read more

Shpërndarja e çertifikatave për trajnues për prokurim publik

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { jQuery( '#slider-pro-3-1934' ).sliderPro({ //width width: 1000, //height height: 500, //auto play autoplay: true, autoplayOnHover: 'none', autoplayDelay: 5000, arrows: true, buttons: true, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: true, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 120, thumbnailsPosition: 'bottom', centerImage: true, imageScaleMode: 'cover', allowScaleUp: true, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5, autoplayDirection: 'normal', ... Read more

Konferenca përfundimtare e projektit të binjakëzimit (dhjetor 2012 – Shkup)

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { jQuery( '#slider-pro-3-1922' ).sliderPro({ //width width: 1000, //height height: 500, //auto play autoplay: true, autoplayOnHover: 'none', autoplayDelay: 5000, arrows: true, buttons: true, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: true, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 120, thumbnailsPosition: 'bottom', centerImage: true, imageScaleMode: 'cover', allowScaleUp: true, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5, autoplayDirection: 'normal', ... Read more

Konferenca – “Sistemi i prokurimit publik – Përmbledhje dhe drejtime të ardhshme”

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { jQuery( '#slider-pro-3-1914' ).sliderPro({ //width width: 1000, //height height: 500, //auto play autoplay: true, autoplayOnHover: 'none', autoplayDelay: 5000, arrows: true, buttons: true, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: true, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 120, thumbnailsPosition: 'bottom', centerImage: true, imageScaleMode: 'cover', allowScaleUp: true, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5, autoplayDirection: 'normal', ... Read more

Përkrahje për sistemin e prokurimit publik, Tetor 2011

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { jQuery( '#slider-pro-3-1903' ).sliderPro({ //width width: 1000, //height height: 500, //auto play autoplay: true, autoplayOnHover: 'none', autoplayDelay: 5000, arrows: true, buttons: true, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: true, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 120, thumbnailsPosition: 'bottom', centerImage: true, imageScaleMode: 'cover', allowScaleUp: true, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5, autoplayDirection: 'normal', ... Read more

25 maj 2017

 

Raport përfundimtar për auditimin e performancës

 

Efikasiteti i politikave dhe instrumenteve në sistemin e prokurimit publik dhe procedurën për dhënien e pëlqimit për publikimin e një thirrjeje publike për oferta

 

përmbajtja / Analiza e shteteve të huaja / Raporti nga auditori shtetëror-Efikasiteti i politikave dhe instrumenteve në sistemin e prokurimit publik.pdf

 

2017/05/15

 

Raporti i SIGMA – Shqyrtimi i sistemit të prokurimit publik

 

Raporti i SIGMA-s – Përmbledhje e Sistemit të Prokurimit Publik në vitin 2016

 

30.05.2012

 

Vlerësimi i SIGMA i Sistemit të Prokurimit Publik, Koncesionit dhe Partneritetit Publiko Privat në Maqedoni në 2011 (Rishikimi i Panelit)

 

Raporto JN