Buxheti BFP për vitin 2016

 • Buxheti 2016
 • Raporti vjetor për vitin 2016 (603)
 • Raporti vjetor për vitin 2016 (631)

 Buxheti BFP për vitin 2017

 • Buxheti 2017
 • Buxheti shtesë 2017
 • Raporti vjetor për vitin 2017 (603)
 • Raporti vjetor për vitin 2017 (631)
 • Raporti vjetor për vitin 2017 (785)

 Buxheti BFP për vitin 2018

 • Buxheti 2018
 • Raporti vjetor për vitin 2018 (603)
 • Raporti vjetor për vitin 2018 (631)
 • Raporti vjetor për vitin 2018 (785)