2018/09/01
Programi i Reformës së Menaxhimit të Financave Publike 2018-2021
Programi i Reformës së Menaxhimit të Financave Publike 2018-2021

2017/01/16
Plani vjetor i Prokurimit Publik në vitin 2017 të Byrosë së Furnizimeve Publike
Për të respektuar aktivitetet e dakorduara të cilët janë të parapara në Planin e Veprimit për Partneritetin të Hapur Qeveritar 2014-2016, Byroja e Furnizimeve Publike publikon Planin Vjetor të Prokurimit Publik për vitin 2017:
Plani vjetor i Prokurimit Publik në vitin 2017 të Byrosë së Furnizimeve Publike.

2016/01/20
Draft Strategjia për Zhvillimin e Sistemit Elektronik të Prokurimit Publik në Republikën e Maqedonisë 2016-2020
Draft Strategjia për Zhvillimin e Sistemit Elektronik të Prokurimit Publik në Republikën e Maqedonisë 2016-2020

2016/01/15
Plani vjetor i Prokurimit Publik në vitin 2016 të Byrosë së Furnizimeve Publike
Për të respektuar aktivitetet e dakorduara të parapara në Planin e Veprimit për Partneritetin e Hapur Qeveritar 2014-2016, Byroja e Furnizimeve Publike publikon Planin vjetor të Prokurimit Publik për 2016:
Plani vjetor i Prokurimit Publik në vitin 2016 të Byrosë së Prokurimit Publik

07.10.2013
Prioritetet strategjike të BFP për zhvillimin e sistemit të prokurimit publik 2014-2018
Prioritetet strategjike të BFP për zhvillimin e sistemit të prokurimit publik 2014-2018

30.05.2012
Strategjia e Byros së Furnizimeve Publike për zhvillimin e sistemit të prokurimit publik 2010-2012
Strategjia e Byros së Furnizimeve Publike për zhvillimin e sistemit të prokurimit publik 2010-2012