Forumi i 10-të për shkëmbim përvojash për prokurim publik- Istambul, Turqi.

10-ти форум за размена на искуства и знаења во јавните набавки – Истанбул, Турција

010
61
017
016
41
010 61 017 016 41