Konferenca përfundimtare e projektit të binjakëzimit (dhjetor 2012 – Shkup)

Завршна конференција на твининг проектот (декември 2012 – Скопје)

twinning-closing-03
twinning-closing-05
twinning-closing-07
twinning-closing-08
twinning-closing-10
twinning-closing-01
twinning-closing-02
twinning-closing-04
twinning-closing-09
twinning-closing-06
twinning-closing-03 twinning-closing-05 twinning-closing-07 twinning-closing-08 twinning-closing-10 twinning-closing-01 twinning-closing-02 twinning-closing-04 twinning-closing-09 twinning-closing-06