Konferenca – “Sistemi i prokurimit publik – Përmbledhje dhe drejtime të ardhshme”

Конференција – „Систем за јавни набавки – Преглед и идни насоки”

Sigma-01
Sigma-06
Sigma-02
Sigma-03
Sigma-05
Sigma-04
Sigma-01 Sigma-06 Sigma-02 Sigma-03 Sigma-05 Sigma-04