Për pyetje lidhur me rregulloret ligjore të Ligjit për Furnizim Publik, mund të kontaktoni Sektorin për Aktivitete Normative, Trajnim dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, tel: 02 3 255 711, çdo ditë pune nga ora 10:00 deri 11:00 dhe nga 13: 00 deri në orën 15:00.

Për pyetje në lidhje me Sistemin Elektronik për Furnizim Publik dhe ankandeve Elektronike mund të kontaktoni Sektorin për Monitorimin e Sistemit të Prokurimit Publik dhe menaxhimin e ESPP në: 02 3 255 710, çdo ditë pune nga ora 10 deri në 11 dhe nga ora 13:00 deri në orën 15:00.

Për pyetje në lidhje me trajnimin e prokurimeve publike, mund të kontaktoni Njësinë e Trajnimit në: 02 3 255 709 dhe02 3 255 700, çdo ditë pune nga ora 10 deri në 11 dhe ora 13 deri në orën 15.