21.08.2012

 

Modeli i kontratës së prokurimit publik për shërbimet e telefonisë celulare

 

Modeli i kontratës së prokurimit publik për shërbimet e telefonisë celulare

 

30.05.2012

 

Kontratë model për prokurimin publik të shërbimeve për përgatitjen e një programi kompjuterik

 

Kontratë model për prokurimin publik të shërbimeve për përgatitjen e një programi kompjuterik

 

30.05.2012

 

Modeli i një kontrate për prokurimin publik të punimeve

 

Modeli i një kontrate për prokurimin publik të punimeve

 

30.05.2012

 

Modeli i Kontratës për Prokurimin Publik të Mallrave

 

Modeli i Kontratës për Prokurimin Publik të Mallrave