PYETJET PARAPREGATITORE

Në dokumentin e mëparshëm mund të gjeni pyetjet e provimit për provimin me shkrim për një person nga prokurimi publik.

Dokumenti përmban 500 pyetje nga të cilat është bërë ekzaminimi me shkrim për prokurimin publik dhe në përputhje me Udhëzimet e Brendshme për kryerjen e provimit me shkrim për prokurimin publik.

Pyetjet e provimit