2017/09/28

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Furnizimit Publik në funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2016

Raport për vitin 2016

2016/06/13

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Furnizimit Publik në funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2015

Raport për 2015

2015/06/03

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Furnizimit Publik në funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2014

Raport për vitin 2014

04.08.2014

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Prokurimit Publik në funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2013

Raport për vitin 2013

13.05.2013

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Prokurimit Publik në funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2012

Raporti për vitin 2012

21.08.2012

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Prokurimit Publik në realizimin dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2011

Raporti për vitin 2011

30.05.2012

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Prokurimit Publik në realizimin dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2010

Raporti 2010

30.05.2012

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Prokurimit Publik në realizimin dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2009

Raporti 2009

30.05.2012

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Prokurimit Publik në realizimin dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2008

Raporti 2008

30.05.2012

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Prokurimit Publik në realizimin dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2007

Raporti 2007