PLANI VJETOR I EDUKIMIT PËR VITIN 2018

Byroja për Furnizime PublikE ka përgatitur planin Vjetor të Edukimit për vitin 2018. Të njëjtin mund ta shikoni në tabelën e mëposhtme. Aplikimi për trajnim do të bëhet në mënyrë elektronike vetëm duke plotësuar aplikacionin që mund të gjendet KËTU. Gjatë plotësimit të aplikacionit, zgjidhet një orar, gjatë së cilit orari pesëditor i refrohet trajnimit për kandidatët të cilët për herë të parë duhet që të marin vërtetimin për provimin e dhënë për person për prokurim publik, terminet njëditore vlejnë për kandidatët të cilët kanë nevojë të rinovojnë vlershmërinë e çertifikatës së tyre, ndërsa oraret dy ditore i referohen trajnimit për operatorët ekonomik.

NrTAJNIMI PËR AUTORITET KONTRAKTUESE
MuajiFillimFundProvimProvim plotësues
1Janar29.01.201802.02.201802.03.201803.04.2018
2 

Shkurt

 

12.02.201816.02.201816.03.201816.04.2018
326.02.201802.03.201804.04.201804.05.2018
4 

Mars

 

12.03.201816.03.201817.04.201817.05.2018
526.03.201830.03.201830.04.201830.05.2017
6Prill

 

23.04.201827.04.201828.05.201825.06.2018
7Maj

 

07.05.201811.05.201811.06.201811.07.2018
828.05.201801.06.201802.07.201803.09.2018
9Qershor04.06.201808.06.201806.07.201805.09.2018
10Shtator03.09.201807.09.201808.10.201808.11.2018
1117.09.201821.09.201822.10.201823.11.2018
12 

Tetor

 

01.10.201805.10.201805.11.201806.12.2018
1315.10.201819.10.201819.11.201819.12.2018
1429.10.201802.11.201803.12.201811.01.2019
15Nentor12.11.201816.11.201816.01.201915.02.2019

NrTAJNIMI PËR AUTORITET KONTRAKTUESE – Riçertifikim
MuajiData e mbajtjes së trajnimitProvimProvim plotësues
1Shkurt07.02.201808.03.201805.04.2018
221.02.201822.03.201823.04.2018
3Mars07.03.201810.04.201810.05.2018
421.03.201820.04.201818.05.2018
5Prill18.04.201821.05.201821.06.2018
6Maj16.05.201818.06.201818.07.2018
723.05.201822.06.201820.07.2018
8Qershor20.06.201820.07.201804.09.2018
9Shtator12.09.201812.10.201812.11.2018
1026.09.201826.10.201826.11.2019
11Tetor10.10.201809.11.201810.12.2019
1224.10.201827.11.201827.12.2018
13Nëntor07.11.201807.12.201810.01.2019
1421.11.201820.12.201822.01.2019
15Dhjetor05.12.201811.01.201915.02.2019

Nr.Trajnim për Operatorët Ekonomik
MuajiFillimFund
1Prill11.04.201812.04.2018
2Qershor13.06.201814.06.2018
3Nëntor08.11.201809.11.2018