PROJEKTLIGJI PËR PROKURIMIN PUBLIK

Të nderuar vizitorë, në vazhdim јu mund ta shihni draftin e parë të Ligjit të ri për Prokurimin Publik. I mirëpresim komentet dhe sugjerimet tuaja për përmirsimin e tekstit të cilat mund ti dorëzoni nëpërmjet ENER (ener.gov.mk) ose në email adresën novzjn@bjn.gov.mk. Projektligji do të jetë i hapur për konsultime deri në fund të muajit shkurt.