Јавен оглас за вработување

Бирото за јавни набавки објави јавен оглас за вработување на 1 (едно) лице на определено време до 31.12.2022 година, за работно место Соработник за нормативно-правни прашања во врска со електронските постапки,  Одделение за анализа на системот за јавни набавки, Сектор за следење на системот за јавните набавки и управување со ЕСЈН.

Read more

Правилник за видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги во областа на одбраната и безбедноста

Правилник за видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги во областа на одбраната и безбедноста

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.257/20)