Известување за постапување во врска со одлуки на владата на РСМ за „замрзнување“ на цени на одредени производи

Владата на Република Северна Македонија донесе Одлуки за определување највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало и обврска на трговците…

Одлука по интерен оглас 05/2022

Интерен оглас бр. 05/2022 за унапредување на административен службеник – Помошник раководител на сектор за правни и административни работи – 1 извршител Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр.05/2022

Објавен нов прирачник за истражување и анализа на пазарот за јавни набавки

Бирото за јавни набавки, Секторот за нормативна дејност, едукација и меѓународни односи изготви нов прирачник за истражување и анализа на пазарот за јавни набавки…

Одлука по интерен оглас 01/2022

Интерен оглас бр. 01/2022 за унапредување на административен службеник – Виш соработник за плаќања на достасани обврски и наплата на побарувања, Одделение за финансиски прашања-1 извршител. Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр.01/2022