Министерство за финансии
Биро за јавни набавки

 

Палата „23 Октомври“

ул. Даме Груев бр.12 2-кат

1000 Скопје, Република Македонија

Тел: +389 2 3255 689

е-маил: info@bjn.gov.mk

Интернет страница: http://bjn.gov.mk

Центар за корисничка поддршка

  • Легислатива: +389 2 3255 711
  • ЕСЈН: +389 2 3255 710
  • Обуки:  +389 2 3255 700