Нови ажурирани електронски обрасци на ТЕД

Почитувани, Објавувањето на огласите за јавни набавки  во Службено Гласило на ЕУ (во согласност со член 41, став 3 од Законот за јавни набавки, Службен весник на РМ бр. 24/19 и Службен весник на РСМ бр. 87/21), почнувајќи од 29.01.2024 година се врши со користење на нови ажурирани електронски обрасци кои се достапни на истата … Read more

Извадок од дадените мислења во 2023 година

Бирото за јавни набавки – Сектор за нормативна дејност, едукација и меѓународни односи, во делот Одговори на прашања/Дадени мислења објави извадок од дадените мислења во 2023 година, во врска со одредбите и примената на Законот за јавните набавки

Мислења 2023

Видео туторијал за објава на огласи на ТЕД

ТЕД (Tenders Electronic Daily) е онлајн верзија на „Додатокот на Службениот весник“ на ЕУ, посветен на европските јавни набавки. Во Законот за јавните набавки во член 41 став 3 е предвидено огласот за јавна набавка и огласот за конкурс за избор на идејно решение да се објавува и во Службеното гласило на Европската унија, доколку … Read more

Наменска обука за јавни набавки за Министерство за внатрешни работи

Rabotilnica_obuka za MVR

На иницијатива на Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при Министерството за внатрешни работи, беа организирани две дводневни работилници/наменски обуки за полициските службеници од Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал – Единиците за корупција, финансиски криминал и финансиски истраги.

Објавена изјава за непостоење на причини за исклучување за странски економски оператори

Во делот Модели – Тендерска документација објавена е нова Изјава за непостоење на причини за исклучување за странски економски оператори (кои ја пополнуваат доколку во земјата каде се регистрирани не се издаваат документите) која договорните органи можат да ја земат во предвид при изготвувањето на тендерските документации кај постапките за јавна набавка.

Објавен блог за концептот на Црвени знаменца и можностите на ЕСЈН на веб-страната на Светска Банка

Светска банка дава голема поддршка на развојот на системот на јавните набавки во целост, како и развојот на Црвените знаменца на ЕСЈН. На нивната веб-страна објавен е блог со наслов: Транспарентни и фер јавни набавки: Искуството на Северна Македонија. До Блогот може да пристапите на следниот линк

Учество на 9-та Конференција на Азиската-тихоокеанска мрежа за Електронски јавни набавки

Во периодот 18-20 Октомври во Тбилиси, Р. Грузија, се одржа конференција организирана од Азиската банка за развој (АБР) и Светска Банка (СБ), за електронските јавни набавки и електронските алатки кои се користат во јавните набавки на глобално ниво. На конференцијата своја презентација имаа Марија Јованоска и Горан Давидовски, како претставници на Бирото за јавни набавки … Read more

Република Северна Македонија е 49 земја членка на Спогодбата за јавни набавки на СТО

wto gpa

На 30 октомври 2023 година влезе во сила Инструментот за ратификација на Одлуката за пристапување на Република Северна Македонија во Спогодбата за јавни набавки на Светската трговска организација.

Објавени видео туторијали за користење на е-Пазар за набавки од мала вредност

video tutorijali za e-pazar

Со задоволство Ви соопштуваме дека Бирото за јавни набавки, Секторот за следење на системот за јавни набавки, управување со ЕСЈН и развој на електронски алатки објави видео туторијали на својот YouTube канал за користење на Електронскиот пазар за набавки од мала вредност