Одлука за избор по интерен оглас 01/2023

Интерен оглас бр. 01/2023 за унапредување на административен службеник – Раководител на одделение за едукација, одделение за едукација, Сектор за нормативна дејност, едукација и меѓународни односи – 1 извршител

Одлука за избор по интерен оглас 01-2023 за унапредување на административен службеник во Биро за јавни набавки

Интерен оглас 01/2023

Интерен оглас бр. 01/2023 за унапредување на административен службеник – Раководител на одделение за едукација, одделение за едукација, Сектор за нормативна дејност, едукација и меѓународни односи – 1 извршител

Интерен оглас бр. 01/2023 за унапредување на административен службеник во Биро за јавни набавки

Објавен извештај од воспоставени индикатори за следење на ризиците во јавните набавки

red_flags_icon

Бирото за јавни набавки врши анализи и изготвува Извештаи со цел следење на ризиците во јавните набавки и потенцирање на можни коруптивни практики…

Северна Македонија пристапи кон Спогодбата за јавни набавки на Светска трговска организација

Земјите членки на Светската трговска организација денеска на состанокот на Комитетот за јавни набавки во Женева гласаа за усвојување на одлуката за пристапување…

Белешка за алатки за постапување против незаконски договарања

Бирото за јавни набавки објави „Белешка за алатки за постапување против незаконски договарања во јавните набавки и упатства за примена на причините за исклучување“.

Известување за постапување во врска со одлуки на владата на РСМ за „замрзнување“ на цени на одредени производи

Владата на Република Северна Македонија донесе Одлуки за определување највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало и обврска на трговците…