RAPORTE

Raport mbi realizimin e planit të arsimit në vitin 2015

 

Raport mbi realizimin e planit të arsimit në vitin 2016

 

Raport mbi realizimin e planit të arsimit në vitin 2017