Ballina

EDUKIMI

Më shumë

RREGULLORET

Më shumë

TE REJA

KALENDARI I AKTIVITETEVE

< 2019 >
Prill
«
»
Hën
Mar
Mër
Enj
Pre
Sht
Die
1
 • Сертификација за договорни органи

  00:00
  01/04/2019-05/04/2019

  Датум на обука: 2019-04-01 – 2019-04-05
  Датум на испит: 06-05-2019
  Датум на поправен испит: 06-06-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 2

2
 • Сертификација за договорни органи

  00:00
  02/04/2019-05/04/2019

  Датум на обука: 2019-04-01 – 2019-04-05
  Датум на испит: 06-05-2019
  Датум на поправен испит: 06-06-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 2

3
 • Сертификација за договорни органи

  00:00
  03/04/2019-05/04/2019

  Датум на обука: 2019-04-01 – 2019-04-05
  Датум на испит: 06-05-2019
  Датум на поправен испит: 06-06-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 2

4
 • Сертификација за договорни органи

  00:00
  04/04/2019-05/04/2019

  Датум на обука: 2019-04-01 – 2019-04-05
  Датум на испит: 06-05-2019
  Датум на поправен испит: 06-06-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 2

5
 • Сертификација за договорни органи

  00:00
  05/04/2019-05/04/2019

  Датум на обука: 2019-04-01 – 2019-04-05
  Датум на испит: 06-05-2019
  Датум на поправен испит: 06-06-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 2

6
7
8
 • Испит сертификација

  00:00
  08/04/2019

  Датум на обука: 2019-03-04 – 2019-03-08
  Датум на испит: 08-04-2019
  Датум на поправен испит: 07-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит сертификација

  00:00
  08/04/2019

  Датум на обука: 2019-02-04 – 2019-02-08
  Датум на испит: 16-04-2019
  Датум на поправен испит: 08-04-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

9
10
 • Ресертификација за договорни органи

  00:00
  10/04/2019

  Датум на обука: 2019-04-10 – 2019-04-10
  Датум на испит: 10-05-2019
  Датум на поправен испит: 10-06-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: -1

11
12
 • Испит ресертификација

  00:00
  12/04/2019

  Датум на обука: 2019-03-13 – 2019-03-13
  Датум на испит: 12-04-2019
  Датум на поправен испит: 13-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  12/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

13
 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  13/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

14
 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  14/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

15
 • Сертификација за договорни органи

  00:00
  15/04/2019-19/04/2019

  Датум на обука: 2019-04-15 – 2019-04-19
  Датум на испит: 20-05-2019
  Датум на поправен испит: 19-06-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Испит ресертификација

  00:00
  15/04/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  15/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

16
 • Испит сертификација

  00:00
  16/04/2019-18/04/2019

  Датум на обука: 2019-02-18 – 2019-02-22
  Датум на испит: 18-04-2019
  Датум на поправен испит: 15-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Испит сертификација

  00:00
  16/04/2019

  Датум на обука: 2019-02-04 – 2019-02-08
  Датум на испит: 16-04-2019
  Датум на поправен испит: 08-04-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Сертификација за договорни органи

  00:00
  16/04/2019-19/04/2019

  Датум на обука: 2019-04-15 – 2019-04-19
  Датум на испит: 20-05-2019
  Датум на поправен испит: 19-06-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  16/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

17
 • Испит ресертификација

  00:00
  17/04/2019

  Датум на обука: 2019-02-27 – 2019-02-27
  Датум на испит: 17-04-2019
  Датум на поправен испит: 30-04-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Испит сертификација

  00:00
  17/04/2019-18/04/2019

  Датум на обука: 2019-02-18 – 2019-02-22
  Датум на испит: 18-04-2019
  Датум на поправен испит: 15-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Сертификација за договорни органи

  00:00
  17/04/2019-19/04/2019

  Датум на обука: 2019-04-15 – 2019-04-19
  Датум на испит: 20-05-2019
  Датум на поправен испит: 19-06-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  17/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

18
 • Испит сертификација

  00:00
  18/04/2019-18/04/2019

  Датум на обука: 2019-02-18 – 2019-02-22
  Датум на испит: 18-04-2019
  Датум на поправен испит: 15-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Сертификација за договорни органи

  00:00
  18/04/2019-19/04/2019

  Датум на обука: 2019-04-15 – 2019-04-19
  Датум на испит: 20-05-2019
  Датум на поправен испит: 19-06-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  18/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

19
 • Сертификација за договорни органи

  00:00
  19/04/2019-19/04/2019

  Датум на обука: 2019-04-15 – 2019-04-19
  Датум на испит: 20-05-2019
  Датум на поправен испит: 19-06-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  19/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

20
 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  20/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

21
 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  21/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

22
 • Испит сертификација

  00:00
  22/04/2019

  Датум на обука: 2019-03-18 – 2019-03-22
  Датум на испит: 22-04-2019
  Датум на поправен испит: 21-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит сертификација

  00:00
  22/04/2019-15/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-18 – 2019-02-22
  Датум на испит: 18-04-2019
  Датум на поправен испит: 15-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  22/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

23
 • Поправен испит сертификација

  00:00
  23/04/2019-15/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-18 – 2019-02-22
  Датум на испит: 18-04-2019
  Датум на поправен испит: 15-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  23/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

24
 • Ресертификација за договорни органи

  00:00
  24/04/2019

  Датум на обука: 2019-04-24 – 2019-04-24
  Датум на испит: 23-05-2019
  Датум на поправен испит: 24-06-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит сертификација

  00:00
  24/04/2019-15/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-18 – 2019-02-22
  Датум на испит: 18-04-2019
  Датум на поправен испит: 15-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  24/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

25
 • Испит ресертификација

  00:00
  25/04/2019

  Датум на обука: 2019-03-27 – 2019-03-27
  Датум на испит: 25-04-2019
  Датум на поправен испит: 27-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит сертификација

  00:00
  25/04/2019-15/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-18 – 2019-02-22
  Датум на испит: 18-04-2019
  Датум на поправен испит: 15-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  25/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

26
 • Поправен испит сертификација

  00:00
  26/04/2019-15/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-18 – 2019-02-22
  Датум на испит: 18-04-2019
  Датум на поправен испит: 15-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  26/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

27
 • Поправен испит сертификација

  00:00
  27/04/2019-15/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-18 – 2019-02-22
  Датум на испит: 18-04-2019
  Датум на поправен испит: 15-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  27/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

28
 • Поправен испит сертификација

  00:00
  28/04/2019-15/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-18 – 2019-02-22
  Датум на испит: 18-04-2019
  Датум на поправен испит: 15-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  28/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

29
 • Поправен испит сертификација

  00:00
  29/04/2019-15/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-18 – 2019-02-22
  Датум на испит: 18-04-2019
  Датум на поправен испит: 15-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  29/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

30
 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  30/04/2019

  Датум на обука: 2019-02-27 – 2019-02-27
  Датум на испит: 17-04-2019
  Датум на поправен испит: 30-04-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит сертификација

  00:00
  30/04/2019-15/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-18 – 2019-02-22
  Датум на испит: 18-04-2019
  Датум на поправен испит: 15-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Поправен испит ресертификација

  00:00
  30/04/2019-14/05/2019

  Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
  Датум на испит: 15-04-2019
  Датум на поправен испит: 14-05-2019
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
 • Trajnim

 • Trajnim- Edukim

 • Trajnim dyditore

 • Provim

 • Provim korigjues

 • Provim- Edukim

 • Korigjues- Edukim

CERTIFIKATAT DIGJITALE

TE DHENA STATISTIKORE PREJ SEFP

0

Shpalljet e leshuara ne diten e meparshme

0

Aukcionet e realizuara diten e meparshme

0

Vlera e aukcioneve ne diten e meparshme

0

E-procedurat aktuale

HISTORIKU I BFP

2004

Byroja per furnizime publike formohet si organ I administrates shteterore, pa status te personit juridik ne perberje te Ministrise se finansave, e cila kujdeset per sistemin per furnizime publike dhe aplikimin e ligjit.


07 Prill 2004

Hyn ne fuqi Ligji per furnizime publike ( shkalla e pershtatjes me direktivat e UE 50%)


01 Maj 2004

Ne ministrine e finansave eshte themeluar Sektori per sistemin e furnizimeve publike si forme kaluese organizative, deri ne themelimin e Byros per furnizime publike.


2006

Sistemi informacionit per furnizime publike dhe Sistemi elektronik per furnizime publike


2008

Zgjerohet rrethi I veprimtarise se punes se Byros ne pjesen e kryerjes se trajnimeve per furnizime publike.


01 Jаnar 2008

Ligj I ri per furnizime publike ( shkalle e larte e pershtatjes me te drejten per furnizime publike te UE sipas Komisionit Evropjan)


2009

Me Vendimin per edukimin e Grupeve punuese per pergaditjen e Programit nacional per pershtatjen e te drejtes se UE dhe pergaditje te pozicioneve negociuse per negociata per antaresim ne UE, Byroja per furnizime publike u emrua si institucion udheheqes I Grupit punues per Kreun 3.05 furnizime publike.


Mars- Nentor 2009

Mars- Nentor viti 2009 u realizua cikli I pare I Programit per trajnim dhe paisje me certifikata te trajnuesve per furnizime publike.


Janar 2010

Integrimi I Sistemi informacionit per furnizime publike&nbsp; ( SIFP) dhe Sistemi elektronik per furnizime publike (SEFP).


Viti 2011

Pervojat e mira me edukimin rezultojne me certifikimin e detyrueshem ne secilin organ kontarktues nga sektori publik me qellim forcimin e kapaciteteve administrative dhe dijen e personave qe punojne ne furnizimet publike.


Viti 2012

Ne bashkepunim me Ministria Federale Gjermane e Ekonomisë dhe teknologjise, Byroja per furnizime publike suksesshem e implementoi Tvining Projektin IPA 2008 “Perkrahje e sistemit per furnizime publike” i finansuar nga komisioni Evropan.


Viti 2013

Sipas Metodologjise “ Barometri I kualitetit te institucionit” Sistemi elektronik per furnizime publike eshte fitues I shperblimit per proekt me te mire te realizuar&nbsp; te e- qeverise.


Numri I telefonit:

+389 2 3255 689

Orari I punes per mbeshtetje te shfrytezuesve:
cdo dite pune prej 13:30 deri 15:30.

Adresa:
Pallati “23 Tetori” rr. Dame Gruev nr.12 kati-2