Ballina

EDUKIMI

Më shumë

RREGULLORET

Më shumë

TE REJA

KALENDARI I AKTIVITETEVE

< 2019 >
Shkurt
«
»
Hën
Mar
Mër
Enj
Pre
Sht
Die
Janar
Janar
Janar
Janar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Mars
Mars
Mars
  • Trajnim

  • Trajnim- Edukim

  • Trajnim dyditore

  • Provim

  • Provim korigjues

  • Provim- Edukim

  • Korigjues- Edukim

CERTIFIKATAT DIGJITALE

TE DHENA STATISTIKORE PREJ SEFP

0

Shpalljet e leshuara ne diten e meparshme

0

Aukcionet e realizuara diten e meparshme

0

Vlera e aukcioneve ne diten e meparshme

0

E-procedurat aktuale

HISTORIKU I BFP

2004

Byroja per furnizime publike formohet si organ I administrates shteterore, pa status te personit juridik ne perberje te Ministrise se finansave, e cila kujdeset per sistemin per furnizime publike dhe aplikimin e ligjit.


07 Prill 2004

Hyn ne fuqi Ligji per furnizime publike ( shkalla e pershtatjes me direktivat e UE 50%)


01 Maj 2004

Ne ministrine e finansave eshte themeluar Sektori per sistemin e furnizimeve publike si forme kaluese organizative, deri ne themelimin e Byros per furnizime publike.


2006

Sistemi informacionit per furnizime publike dhe Sistemi elektronik per furnizime publike


2008

Zgjerohet rrethi I veprimtarise se punes se Byros ne pjesen e kryerjes se trajnimeve per furnizime publike.


01 Jаnar 2008

Ligj I ri per furnizime publike ( shkalle e larte e pershtatjes me te drejten per furnizime publike te UE sipas Komisionit Evropjan)


2009

Me Vendimin per edukimin e Grupeve punuese per pergaditjen e Programit nacional per pershtatjen e te drejtes se UE dhe pergaditje te pozicioneve negociuse per negociata per antaresim ne UE, Byroja per furnizime publike u emrua si institucion udheheqes I Grupit punues per Kreun 3.05 furnizime publike.


Mars- Nentor 2009

Mars- Nentor viti 2009 u realizua cikli I pare I Programit per trajnim dhe paisje me certifikata te trajnuesve per furnizime publike.


Janar 2010

Integrimi I Sistemi informacionit per furnizime publike&nbsp; ( SIFP) dhe Sistemi elektronik per furnizime publike (SEFP).


Viti 2011

Pervojat e mira me edukimin rezultojne me certifikimin e detyrueshem ne secilin organ kontarktues nga sektori publik me qellim forcimin e kapaciteteve administrative dhe dijen e personave qe punojne ne furnizimet publike.


Viti 2012

Ne bashkepunim me Ministria Federale Gjermane e Ekonomisë dhe teknologjise, Byroja per furnizime publike suksesshem e implementoi Tvining Projektin IPA 2008 “Perkrahje e sistemit per furnizime publike” i finansuar nga komisioni Evropan.


Viti 2013

Sipas Metodologjise “ Barometri I kualitetit te institucionit” Sistemi elektronik per furnizime publike eshte fitues I shperblimit per proekt me te mire te realizuar&nbsp; te e- qeverise.


Numri I telefonit:

+389 2 3255 689

Orari I punes per mbeshtetje te shfrytezuesve:
cdo dite pune prej 13:30 deri 15:30.

Adresa:
Pallati “23 Tetori” rr. Dame Gruev nr.12 kati-2