ПЛАН ЗА ОБУКА ЗА ДОГОВОРНИ ОРГАНИ

Едукација за договорни органи(сертификација)

Датум на обука: 2019-02-04 – 2019-02-08
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 16-04-2019
Поправен испит: 16-05-2019
Број на преостанати слободни места 0

Едукација за договорни органи(сертификација)

Датум на обука: 2019-02-18 – 2019-02-22
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 18-04-2019
Поправен испит: 15-05-2019
Број на преостанати слободни места 0

Едукација за договорни органи(сертификација)

Датум на обука: 2019-04-01 – 2019-04-05
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 06-05-2019
Поправен испит: 06-06-2019
Број на преостанати слободни места 2

Едукација за договорни органи(сертификација)

Датум на обука: 2019-03-04 – 2019-03-08
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 08-04-2019
Поправен испит: 09-05-2019
Број на преостанати слободни места 0

Едукација за договорни органи(сертификација)

Датум на обука: 2019-03-18 – 2019-03-22
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 22-04-2019
Поправен испит: 21-05-2019
Број на преостанати слободни места 0

Едукација за договорни органи(сертификација)

Датум на обука: 2019-04-15 – 2019-04-19
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 20-05-2019
Поправен испит: 19-06-2019
Број на преостанати слободни места 0

Едукација за договорни органи(сертификација)

Датум на обука: 2019-05-13 – 2019-05-17
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 17-06-2019
Поправен испит: 17-07-2019
Број на преостанати слободни места 0

Едукација за договорни органи(сертификација)

Датум на обука: 2019-05-27 – 2019-05-31
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 28-06-2019
Поправен испит: 26-07-2019
Број на преостанати слободни места 0

Едукација за договорни органи(сертификација)

Датум на обука: 2019-06-17 – 2019-06-21
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 22-07-2019
Поправен испит: 06-09-2019
Број на преостанати слободни места 0

Едукација за договорни органи(сертификација)

Датум на обука: 2019-09-16 – 2019-09-20
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 21-10-2019
Поправен испит: 21-11-2019
Број на преостанати слободни места 0